Biologische afbraak ontcijferd

Wat is biologische afbraak? Biologische afbraak, een intrinsiek natuurlijk proces, voltrekt zich op verschillende wijzen, afhankelijk van de heersende omgevingsfactoren. In omgevingen waar zuurstof ontbreekt, zoals stortplaatsen, vindt biologische afbraak plaats middels een proces dat we kennen als anaerobe biologische afbraak.

Het moet echter worden opgemerkt dat een tekort aan zuurstof dit proces soms aanzienlijk vertraagt. Op open stortplaatsen daarentegen ontvouwt biologische afbraak zich in aanwezigheid van zuurstof, via een proces dat bekendstaat als aerobe biologische afbraak. Hier verenigen zuurstof en micro-organismen zich om de afvalstoffen af te breken. Dit is ook de kerngedachte achter "oxo-biologisch afbreekbare" additieven, die pretenderen de biologische afbraak te versnellen in de aanwezigheid van zuurstof.

Desondanks heerst er nogal wat verwarring omtrent het begrip 'biologisch afbreekbaar', vooral wanneer het wordt toegepast op commerciële producten zoals rietjes. Fabrikanten kunnen een product voorstellen als "biologisch afbreekbaar" en deze claim onderbouwen met laboratoriumonderzoeken die aantonen dat het product het potentieel heeft om biologisch afbreekbaar te zijn. Maar deze onderzoeken laten veelal na om specifiek aan te geven in hoeverre het product volledig biologisch afbreekbaar zal zijn en hoelang dit proces in beslag zal nemen.

In een ideale wereld zou biologische afbraak snel en efficiënt moeten verlopen, maar de realiteit vertelt ons dat dit proces vaak vele jaren in beslag kan nemen. Dit gegeven vormt een bron van controversie in de dialogen over de certificering van biologisch afbreekbare producten. Fabrikanten hebben de neiging om informatie te manipuleren of te vervormen om de suggestie te wekken dat hun producten voldoen aan specifieke standaarden voor biologische afbreekbaarheid.

Biologisch afbreekbaar versus composteerbaar door BPI

Het BPI, het Biodegradable Products Institute, is een organisatie die milieubewuste producten test, certificeert en promoot. BPI-certificering is de enige verificatie door derden in Noord-Amerika voor de American Society for Testing and Materials.

Om gecertificeerd te worden, moeten kandidaten slagen voor de tests die bij de certificering horen. Tests moeten worden afgenomen door een proctor en in een BPI-testcentrum. De BPI, een van de meest prestigieuze organisaties op dit gebied, deelde het volgende mee:

Hoewel de termen ‘biologisch afbreekbaar’ en ‘composteerbaar’ synoniem lijken, zijn er belangrijke verschillen. Hoewel alles wat composteerbaar is, technisch biologisch afbreekbaar is, is niet alles wat biologisch afbreekbaar is composteerbaar, aangezien er specifieke normen en tijdlijnen van derden zijn in verband met composteerbaarheid die niet bestaan ​​voor biologische afbreekbaarheid. Dit wordt vooral belangrijk wanneer de termen worden gebruikt om de kenmerken van het einde van de levensduur van producten en verpakkingen te beschrijven.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

De term 'biologisch afbreekbaar' is accuraat wanneer deze in technische contexten wordt gebruikt, maar het is zeer problematisch en zelfs illegaal om deze te gebruiken in de verkoop- en marketingtaal voor producten voor eenmalig gebruik, inclusief producten die zijn gecertificeerd en op de markt worden gebracht als 'composteerbaar'.

"Biologische afbraak" is de term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij organische koolstof in een materiaal wordt verbruikt door micro-organismen, en is de naam van een belangrijk testcriterium in de ASTM-standaardspecificaties voor composteerbaarheid. Het is technisch gezien niet onjuist om gecertificeerde composteerbare producten 'biologisch afbreekbaar' te noemen.

'Biologisch afbreekbaar' is geen geschikte marketingterm om gedrag aan het levenseinde te beschrijven, omdat het tijds- en milieuspecificiteit ontbeert. Belangrijker nog is dat de term vaak wordt gebruikt om niet-composteerbare producten te beschrijven die opzettelijk zijn gemaakt om op gecertificeerde composteerbare producten te lijken. Deze producten staan ​​algemeen bekend als "vervangers" en zijn een belangrijke oorzaak van verontreiniging in composteringsinstallaties. Om deze redenen is het in vier Amerikaanse staten illegaal om de term 'biologisch afbreekbaar' te gebruiken in verkoop- en marketingtaal voor producten voor eenmalig gebruik.

COMPOSTEERBAAR

Voor BPI-gecertificeerde producten en verpakkingen die voldoen aan ASTM en andere composteerbaarheidsnormen, moet de term 'composteerbaar' altijd worden gebruikt bij het beschrijven van kenmerken van het einde van de levensduur.

Een prominent en consequent gebruik van de term ‘composteerbaar’ in plaats van ‘biologisch afbreekbaar’ in alle producten, verpakkingen en marketingmaterialen zal consumenten en anderen helpen het verschil te begrijpen tussen legitieme composteerbare producten en hun niet-composteerbare tegenhangers. de inspanning om contaminatievrije organische afvalstromen naar composteerders te sturen die composteerbare producten accepteren.